mandag 11. juni 2007

Ludvig Hope: Ved Jesu føtter.


Andakter hentet fra boka: I stille stunder på veien hjem, Tollefsens forlag, 1900.


Og hun satte seg ved Jesu føtter, og hørte på hans ord. Luk. 10, 39.
3. jan.

Hvorfor skulle det ikke gå an også for oss å ligne Maria? Vi har jo vår Bibel, der Jesus er med alle sine frelsende og lærerike ord. Leser, "sett deg der." Vær ikke så snar til å lukke din Bibel, vær heller ikke så snar til å slutte din bønn! Bestem deg for å ofre en stund "alene med Jesus" en tid på dagen. Og vil du lyde mitt råd, så la det være det første du gjør.

- Du klager over en tørr, tom ånd, en slapp bønn og et svakt, kjærlighetsløst liv. Kanskje er din klage sørgelig sann. Men behøvde det å være slik? Ert Gud så fattig eller sparsommelig? Å nei! Han er rik nok for alle som påkaller ham, dem som påkaller ham i sannhet.

Kanskje hovedgrunnen til din sjelemangel er "åndelig lathet".

La meg få lov til å spørre deg, du som leser dette: Hvorledes begynner du dagen? Hvorledes slutter du den?

Og hvorledes svaret enn blir, så la oss heretter benytte dette velsignede sted mer. Hvor mange Judas-er som enn anklager oss, skal også dette guddomssterke ord lyde til oss: La henne være i fred. Og du velsignede sted, som gir meg seier over alle fristelser og anklager. Jeg vil eie deg og benytte meg av det all min dag.

Å tenk, min sjel, at have satt
seg ved den visdomskilde!
Å tenk, en Nikodemusnatt
hos Jesus i det stille.
Den unnes deg som søker Gud,
og du skal gå fra møtet ut
med lys uti din frelsessak,
og annet lag
det blir på deg fra denne dag.

---

Dra skoen av din fot! Josva 5, 15.
20. jan.

Dra skoen av din fot! For det sted du står på, er hellig. - Og Josva gjorde så.

Alle mennesker må kjempe sin kamp. Ingen kan unngå å møte Jerikos murer, om de vil innta Kana'an. Den kristen som ikke er bevisst på sin kamp, er tvilsom. Men bortsett fra dette, er her likevel kristne som i kampen seirer mer enn andre.

Leser, er du en seirende kristen? Eller overvinner dte onde deg?

Der er blant annet to ting som være til stede hos en kristen som vil seire.

Først: Det må være vårt absolutte alvor å ville seire. Ingen likegyldige mennesker duger i krig.

Dernest: Vi må dra skoen av for Fyrstens ansikt, det vil si: la ikke den minste synd være igjen i din sjel. Tilstå alt for din Gud. Før hele ditt liv fram i Guds ansikts lys. Nevn hver fiende med hans rette navn med det bestemte ønske å ville seire.

Om du med et helt og sant hjerte legger deg for nådens fot, skal du aldri bli slått.

Hvorledes begynner du din dag? Hvorledes slutter du den?

Lykkelige menneske som i samråd med din frelses fyrste begynnjer og slutter din dag! Du skal seire i liv og i død.

Når Jesu kjærlighet
kun rett betraktes,
og verdens herlighet
for intet aktes,
når himlen er oss kjær
og søt og yndig,
da bliver Herrens hær
i striden myndig.

----