onsdag 2. mai 2007

Martin Luther: Herren er min styrke.

Salme 118,14.

Vi skal ikke lite på noe annet enn Herren og ikke driste oss til noe uten i Herrens navn. Han skal være vår styrke og gjøre alt i oss. Ham skal vi takke og prise, for han alene er vår frelse og vår lovsang. I ham skal vi for visst bli salige. Denne Herre er Jesus Kristus, sann Gud, født av Faderen fra evighet, og tillike sant menneske, født av jomfru Maria i tidens fylde. Det er han som her (i Salme 118) prises som vår styrke og kraft, vår lovsang og frelse.
Kristus blir vår styrke når vi i oss selv er blitt avmektige og korsfestet gjennom alle slags trengsler. Da bli han vår salme og lovsang. Da følger seieren og frelsen inn i det evige livet. (Fra M. Luther: Gled deg Guds menighet, 3. jan.).

Ingen kommentarer: