mandag 7. mai 2007

Johannes Gossner

Lys i mørke.

Om jeg sitter i mørke, er Herren lys for meg. Mika 7,8; Lys er utsådd for den rettferdige. Salme 97, 11.

Her på jorden vil kampen mellom lys og mørke fortsette både i oss og utenfor oss. Hvor opplyst du enn er, må du likevel gå gjennom mørke netter og dype skyggedaler. Det kan ofte bli mørkt for din ånds øyne, som om solen var slokt på din sjels himmel og aldri mer ville skinne. Ja, så mørkt kan det bli at du tror deg begravd i evig mørke og aldri mer skal få se en lysstråle. Din sol, Herrens nærhet, vil skjule seg. Du plages av tvil på om den noensinne har lyst for deg, om ikke det hele har vært en drøm og et bedrag. Det gis intet lys. Du har bedratt deg selv, vil fristeren si.

Men du må vente og tro på det usynlige lys som om du så det. Det blir snart annerledes. På enhver natt følger det dag. Solen kan ikke bli nede. Når dens time kommer, må den igjen opp og løpe sin bane. Om du ikke selv skaper en sol, men heller stoler og venter på Herren, vil han også være ditt lys i mørket. Han vil lede deg med skjult hånd og la lyset og gleden på ny rinne for deg, så snart hans time kommer. Om enn lidelse formørker din himmel, og du ikke ser solen, så tro likevel!

Tvil ikke på at solen er på himmelen, selv om den er skjult for deg bak skyer! Den er på samme sted enten du ser den eller ikke. En god sjømann vet hvor han selv er, og hvor solen er, selv om det stormer og himmelen er trukket over med skyer. Han retter seg etter den like fullt som om han så den i klart vær. Kristus er den samme, selv da når du ikke ser eller føler ham. Herrens hånd er over deg, om den enn er skjult for deg. (Gossner: Skattkiste,Lunde forlag, 7. mai.)

Ingen kommentarer: