torsdag 8. januar 2009

Bordvers.


Bordvers
- etter maten.
Mel.: Jesus, du kjære, ta plass ved …
.
Takk for din nåde, og takk for ditt ord,
Takk for at vi kan gå mett fra vårt bord.
Hjelp oss å gå på den hellige vei,
Så vi kan samles hos deg.
8.1.09. ndh.


- før maten:
I troen på Guds gode ord,
vi smales nå til dekket bord.
Deg Gud til ære, oss til gavn,
så får vi mat i Jesu navn.
ukjent, mai. 2013.