mandag 23. juli 2007

Ole Langeland: Vandring i mørke og lys.

Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. 1. Joh. 1, 6.

Dette ord er skrevet til Guds barn, som er gått over fra mørke til lyset. Her vises hvor urimelig og usant det er, som noen sier, at en kan være Guds barn og samtidig leve i synden. Dersom vi sier at vi har samfunn med Gud, og vandrer i mørket, da er vi løgnere. Vandrer vi i mørket, da er vi skilt fra Gud.

Hva forstår vi ved mørket? Det er alt som er av djevelen, mørkets fyrste. Han er syndens opphavsmann, løgnens far. Han forblinder de vantros sinn og holder dem under mørkets makt, under syndens forferdelige herredømme.

Å vandre i mørke er å leve i synder som får herske. Og den som gjør synd, er av djevelen. 1. Joh. 3, 8. Den som hater sin bror, og som derfor gjør ham ondt, han er i mørket og vandrer i mørket. 1. Joh. 2, 11. Lys og mørke har intet samfunn med hverandre.

Derfor, du som sier at du tror på Jesus, og trøster deg ved hans død og blod, men ikke går i hans fotspor, du lyver og gjør ikke sannheten.

Du må vite at nådesamfunnet med Gud ikke tillater å ha samfunn med mørkets ufruktbare gjerninger. Det tillater ikke at en lever i de syndige og kjødelige lyster, i hat og vrede, i løgn og misunnelse, i hovmod og egenkjærlighet, i gjerrighet og verdenskjærlighet. Det tillater ikke hykleri, en bekjennelse bare med munnen. Alt dette er å vandre i mørke, om enn på en noe fin måte.

Du som vil gjelde for å ha samfunn med Gud, du lever vel ikke i åpenbare synder og laster? Så at du frekt sier: Jeg har samfunn med Gud som er lys, når du vitterlig vandrer i mørket?

Det det gjelder, er å leve i troen og vandre i Ånden, å være sannheten tro i kjærlighet og elske Gud og sin bror. Da vandrer vi i lyset og har samfunn med hverandre, og da renser Jesu Kristi blod oss fra all synd.

Du har sagt, Herre Jesus, at den som følger deg, ikke skal vandre i mørket, men ha livsens lys. Gi meg alltid denne nåde, ditt navn til pris. Amen.
-